Vädervarningar

Här visas vädervarningar för vårt närområde

METEOalarm.eu Vädervarningar: Sjuhärad+Göta älv

 Giltig från 22.02.2020 14:30 CET till 27.02.2020 14:30 CET
Höga flöden  uppmärksamhetsnivå: Orange 
svenska: Var: Ätran När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till och med vecka 9 Typ av vattendrag: Stort/medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: Flödena i den övre delen av har kulminerat men på grund av helgens regn kan de komma att stiga tillfälligt igen. I den nedre delen stiger flödena svagt och ligger nära klass 3-nivå. english: Where: River Ätran When: The flows are at class 2-level and are expected to be above the warning level in the coming week possibly longer. Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground Comment: The flows in the upper part have culminated but due to the weekend's rain they may rise temporarily again. In the lower part the flows rise slightly and are close to the class 3 level. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu