Vädervarningar

Här visas vädervarningar för vårt närområde

METEOalarm.eu Vädervarningar: Sjuhärad+Göta älv

 Giltig från 28.03.2020 11:01 CET till 02.04.2020 11:05 CET
Höga flöden  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Var: Säveån nedströms Floda. När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå under de kommande dagarna Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar. Kommentar: - english: Where: Säveån downstream Floda. When: The flows are falling and are expected to go below the Class 1 level in the coming days Type of watercourse: Medium-sized watercourse. Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes. Comment: - 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu